Com definir la meva estratègia de màrqueting online per al meu petit negoci

Estrategia de marketing

 

Davant un context com l’actual, en el qual la presència digital és imprescindible per a qualsevol negoci, la definició d’un pla de màrqueting és un dels principals objectius que s’han de perseguir. Mitjançant aquest document, es treballa per a recollir tots els objectius que es desitgen aconseguir, així com les estratègies i la planificació que es durà a terme per a la seva consecució.

A continuació hem seleccionat una sèrie de passos imprescindibles per a elaborar el teu pla de màrqueting.

Estableix l’objectiu de la teva empresa

El primer pas de qualsevol pla de màrqueting consisteix a elaborar i definir l’objectiu de la nostra empresa. D’aquesta manera, totes les accions que es detallaran a continuació aniran focalitzades cap a la seva consecució.

Els objectius han de complir amb les següents condicions:

  • Específics
  • Mesurables
  • Assolibles
  • Realistes
  • Definits en un termini de temps en concret
Analitza el mercat

Juntament amb l’anàlisi de la nostra pròpia empresa, és molt important que siguem capaços d’analitzar quina és la situació en la qual es troben els nostres principals competidors. D’aquesta manera, podrem obtenir una perspectiva molt més àmplia sobre quin és el context en el qual es troba la nostra organització respecte als seus principals competidors.

La nostra estratègia haurà de focalitzar-se a diferenciar-nos dels mateixos amb l’objectiu de captar l’atenció del públic general.

Defineix quin és el teu buyer persona

Un buyer persona es defineix com el client del nostre client potencial. Dur a terme aquesta definició és fonamental per a poder dissenyar totes les estratègies de venda que versen entorn del mateix.

Mitjançant aquesta tècnica, es treballa per a estudiar com és el nostre públic objectiu i com elaborem un retrat robot detallat sobre el nostre client ideal. Aspectes com ara el seu comportament, la informació demogràfica, les motivacions que té per a poder comprar els nostres productes o les seves necessitats són solament alguns sobre els quals podem centrar la nostra atenció.

Planifica l’estratègia a seguir

Una vegada hem recorregut quins són els passos anteriors, és moment de dur a terme la planificació de l’estratègia per la qual hem de decantar-nos. La finalitat última d’aquesta estratègia consisteix en dissenyar tots els passos intermedis que ens permetin pautar tota la nostra trajectòria fins a aconseguir els objectius esmentats anteriorment.

En el moment de dur a terme aquesta planificació, és molt important entendre que no existeix una estratègia que pugui ser útil per a tot tipus d’empreses. Sinó que aquesta ha d’emportar-se de manera personalitzada seguint una sèrie de pautes que permetin la seva adaptació a les condicions de l’organització.

La definició d’una estratègia de màrqueting online és un dels passos més importants que hem de recórrer en el moment de dur a terme la planificació de la nostra activitat. Comptar amb totes les eines disponibles serà un dels factors més importants per a poder garantir la diferenciació de la nostra companyia respecte a la resta d’empreses que pertanyen al nostre mateix àmbit. A quines esperes per a dur a terme la seva implantació?