De l’esdeveniment presencial al webinar

Durant els últims mesos, la situació d’emergència sanitària a la qual ens hem hagut d’enfrontar ens ha obligat a explorar noves fórmules que ens permetessin continuar duent a terme el nostre dia a dia en condicions de normalitat.

Una de les principals conseqüències que ha quedat latent en un gran nombre d’empreses és la complexitat que es desprèn a l’hora de celebrar qualsevol esdeveniment físic. Un aspecte que ha impedit la celebració de congressos, esdeveniments i fires corporatives.

 

La innovació tecnològica com a resposta a les necessitats actuals

Els webinars s’han convertit en una de les eines digitals més potents per a dur a terme aquest tipus de trobades. Gràcies a la innovació tecnològica i el desenvolupament de noves fórmules, actualment existeixen una gran quantitat d’eines que permeten dur a terme l’organització de webinars amb la màxima solvència.

No obstant això, i a conseqüència de la notorietat aconseguida, també convé tenir en compte una sèrie d’elements que determinaran l’èxit de la nostra trobada virtual. A continuació, una selecció dels principals.

 

LES CLAUS PER A REALITZAR UN BON WEBINAR

Tria un tema atractiu

L’elecció del tema pel qual ens decantem compta amb un paper imprescindible. Depenent de quins siguin els nostres objectius, així com l’audiència a la qual ens dirigim, hem de tenir en compte que el tema ha de ser atractiu per a tots els assistents allí presents.

A més, ha de tenir relació amb els serveis o productes que ofereixi la nostra empresa. Únicament d’aquesta manera podrem assegurar que la celebració d’aquesta mena de trobades tindrà el retorn esperat.

El tema ha d’aportar valor a l’usuari i, en la mesura que sigui possible, no ha d’existir molta informació entorn del mateix en la xarxa.

Fixa la durada del webinar

És important tenir en compte que la durada perfecta del webinar no existeix. Seran molts els elements que intervinguin a l’hora de planificar quina és la durada que volem imprimir en el nostre esdeveniment.

En el cas que sigui un dels nostres primers webinars, és recomanable que aquests siguin breus. D’aquesta manera, podrem tenir tots els elements sota control. Per tant, no hauria de ser superior als 30 minuts.

A mesura que anem tenint més experiència en aquesta mena d’elements, podrem anar augmentant la quantitat de temps. Sempre intentant que no superi l’hora de durada, amb l’objectiu que la nostra audiència pugui fixar la seva atenció en nosaltres.

 

El dinamisme, clau

Com és possible mantenir l’atenció de la nostra audiència digital? Per a això, la clau és imprimir el dinamisme i la velocitat necessària al nostre webinar. Existeixen algunes eines que ens ajudaran a aconseguir el nostre objectiu, com és el cas de l’execució d’enquestes o la creació d’un hashtag que ens permetrà interactuar amb la nostra audiència en directe.

Com es pot comprovar, iniciar la transició de l’esdeveniment físic al webinar resulta molt més senzill del que inicialment pot semblar. Seguint aquests consells, aconseguir l’èxit del nostre webinar mai havia estat tan senzill.